Voor wie?

Hulp voor zowel kinderen als volwassenen bij:

 

Fysieke klachten
Fysieke klachten, vaak ervaren als spanning, tinteling, uitval of als lichamelijke pijn (hoofd/rug/ schouder/gewrichts/ of spierpijn) kunnen met een behandeling door middel van magnetiseren worden verminderd of verholpen. Energieblokkades kunnen worden opgeheven.

 

Psychische klachten
Bij  psychische klachten zoals spanningen, stress, angst, depressie enzovoorts wordt gezocht naar de oorzaak van de eventuele problematiek. Een verzwakking van het lichaam kan al leiden tot psychische klachten. Deze openbaren zich bijvoorbeeld als hyperventilatie, migraine of lichamelijke reacties. Aansluitend wordt gewerkt aan een oplossing.

 

Chronische aandoeningen
Behandeling van chronische aandoeningen waaronder reuma of artrose is gericht op het opheffen van energieblokkades en verhelpen van bijkomende pijnklachten door middel van magnetiseren.
vlinder-indriya
Emotionele blokkades
Emoties als gevolg van bijvoorbeeld een heftige gebeurtenis, die niet goed verwerkt zijn kunnen een verstoring van de energiebalans en daarmee een blokkade opleveren. Emotionele reacties kunnen zich plotseling opnieuw openbaren bij actuele situaties. Om de emoties goed te verwerken is het zaak deze bewust te worden, toe te laten en te voelen waarna ze kunnen worden losgelaten.

 

Levens- of opvoedingsvragen
Specifieke levensvragen waar u mee worstelt kunnen worden besproken en waar mogelijk beantwoord. Maar ook bij problematische opvoedingssituaties of probleemgedrag kunnen wij u adviseren en begeleiden. Wij kunnen u praktische adviezen geven om de relatie met uw kind te verbeteren en het gedrag van uw kind te helpen begrijpen en zonodig veranderen.

 

Het verwerken van verlies of trauma
Voor het verwerken van verlies of traumatische ervaringen kunnen we met u een traject in gang zetten bestaande uit een aantal gesprekken. Daarin worden bijvoorbeeld bij verlies van dierbare personen, emoties zoals angst en woede besproken. Bij traumatische ervaringen kunnen we u helpen deze te leren verwerken en een plaats te geven in uw leven.

 

Familie- of relatieproblemen
We kunnen bemiddelen en helpen oplossingen te zoeken bij familie- en/of relatieproblemen. Wij gaan onafhankelijk, onpartijdig en zonder voorwaarden vooraf te werk met respect voor elk individu en ieders persoonlijke keuze. In (individuele) gesprekken wordt gewerkt aan een goede verstandhouding en herstel van onderling vertrouwen.

 

Problematiek rond werk, burn-out
Bij problemen op het werk kunnen we een begeleidings- of coachingstraject inzetten. Tijdens het eerste gesprek wordt bekeken of er sprake is van een burn-out of dat wellicht moet worden gedacht aan een depressie, stress of anderzins. In vervolgsessies worden o.a. onderwerpen behandeld zoals ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe kan ik dat bereiken?’