Indriya

Indriya is een Boeddhistische term(1), een naam voor tweeëntwintig deels fysieke en deels mentale vermogens / krachten (fenomenen):

 

bloem-indriya

 • Zes zintuigen:
  oog (zien), oor (horen) neus (ruiken), tong (proeven), lichaam (voelen) en geest
 •  

 • Drie lichamelijke vermogens:
  vrouwelijkheid, mannelijkheid, leven of vitaliteit
 •  

 • Vijf gevoelens:
  lichamelijk aangenaam gevoel (plezier), lichamelijk onaangenaam gevoel (pijn), mentaal aangenaam gevoel (vreugde, blijdschap), mentaal onaangenaam gevoel (droefheid), gelijkmoedig – of neutraal gevoel (onverschillig)
 •  

 • Vijf spirituele vermogens /  krachten:
  geloof / zelfvertrouwen, energie, indachtigheid (alertheid, oplettendheid), concentratie, wijsheid / begrip
 •  

 • Drie bovenwereldse (bovennatuurlijke, bovenmenselijke) vermogens:
  de zekerheid (het zeker weten), het vermogen van de hoogste kennis, het vermogen van hij die weet

 

1 Bron:

Boeddhistisch Woordenboek www.sleuteltotinzicht.nl/wbk.htm
Wikipedia, the free encyclopedia www.wikipedia.org/wiki/Indriya